2 güne kadar (ikinci gün dahil olmak üzere) hastalık izni alan bütün öğretim üyeleri idari izinli olarak sayılacaklardır. Bununla birlikte, öğretim üyesi kendi fakültesinin Dekanlığına derhal haber vermelidir, ve eğer hastalık izni ikinci günün ötesine de geçerse, öğretim üyesinin bir doktor raporu alması ve bunu 10 günlük bir başlangıç süresi içinde Dekanlığa sunması gereklidir. Dekanlık bunu müteakiben ilgili raporu İnsan Kaynakları Direktörlüğüne göndermek ile sorumludur.

Herhangi bir doktor raporu olmaksızın, hastalık nedeniyle alınan idari izinlerin toplam uzunluğu bir (1) yıl içinde oniki (12) iş gününü aşamaz. Hastalık nedeniyle alınan idari izinlere ilişkin olarak, izin sonrası öğretim üyesinden bir telafi çalışması yapması talep edilebilir.

İş göremezlik raporlarının alınması halinde, Koç Üniversitesi akademik personele maaşlarını ödemeye devam edecektir.