Üniversiteye kayıtlı her öğrencinin birinci sınıftan (Freshman) itibaren bir öğretim üyesi olan akademik danışmanı vardır. Her tür akademik konu ile ilgili öğrencilerin ilk danışacakları kişi bu öğretim üyesidir.

Birinci sınıf danışmanlarının bir koordinatörü bulunmaktadır. Tüm birinci sınıfların uyum, başarı ve devam durumlarını izleyip, durumlarından kuşku duyulan öğrencilerin danışmanlarını uyarır.

Akademik konular; ders seçimi, özellikle önkoşul derslerinin zamanında alınması, çift anadal, ders tekrarı, yaz okulu, üniversite dışından ders transferi ve benzeri konuları kapsar. Danışmanlar öğrencilere yoğunlaşmak istedikleri konuya uygun derslerin seçimi ve kendi dallarında var olan lisansüstü program seçenekleri ile ilgili rehberlik yaparlar.
Her dönem ders kayıt zamanı, akademik danışmanı öğrencinin seçmiş olduğu dersleri inceler, programı ile uygunluğunu kontrol eder ve onaylar.

Öğrenciler danışmanlarının kim olduğunu KUSIS’ten görebilirler.

Danışman atama ve değişikliklerini fakülte dekanlık ofisleri yapmaktadır.

Çift anadal yapan öğrenciler ikinci anadalları için danışman talep edebilirler. Bu taleplerini ilgili fakülte dekanlık ofisine yapmalıdırlar.