Araştırma yükümlülüğü olan öğretim üyeleri (yani Öğretim Kadrosu) tarafından sağlanan üniversite hizmetinin değerlendirilmesi ile ilgili kaygılar, bu kategori araştırma ve öğretim kategorileri ile karşılaştırıldığında daha düşük bir ağırlığa sahip olduğundan yerinde kaygılar olarak görülmektedirler. Hizmet katkıları değere sahiptir; bununla birlikte, bunlar araştırma uzmanlaşmasında olan öğretim üyeleri için mükemmel öğretim ve araştırma verimliliğinin yerine geçemezler. Ek 13 (a bölümü) dahilindeki matriste belirtildiği gibi araştırma ve öğretimde eşit olmayan değerlendirmelerin genel değerlendirmede nasıl kombine edileceklerini hizmet belirler. Örneğin, bir “Beklenen Üstü” araştırma performansı ve bir “Bekleneni Başarı ile Gerçekleştirmiştir” öğretim performansı başarılı bir hizmet performansı neticesinde bir öğretim üyesi için “Beklenen Üstü” olarak kombine edilebilir.

Üniversite yönetimi az kıdemli öğretim üyelerinin üstün eğitim sağlama ve mükemmel bilimsel çalışma sunma ile ilgili birincil fonksiyonlarından ayrılmamaları için özel bir çaba gösterir. Bununla birlikte bütün öğretim üyelerinin öğrencilerin, Fakültelerin, Üniversitelerin ve genel anlamda Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olarak, kendi rütbe ve kıdemlerine uygun olarak, belirli bir hizmet şekline katkı vermeleri beklenir.