Akademik ve Araştırma yükümlülüğü bulunan Öğretim Üyesinin, veya Öğretim Kadrosunun terfileri bilimsel çalışma ve öğretime dayalıdır. Yıllık değerlendirmeler ve sözleşme yenilemeleri için olan esaslar geçerliliğini korumaktadır. Aslında, terfiler için olan değerlendirme, yıllık değerlendirmelerin ve yenileme değerlendirmelerinin kümülatif çıktısıdır. Bununla birlikte yıllık değerlendirmeler ve sözleşme yenileme değerlendirmeleri ile terfilerin değerlendirmelerinin niteliği hakkındaki felsefede önemli bir farklılık vardır. Daha önceki seviyelerde kalite aranırken, bir bilim insanı olarak uluslararası tanınma terfiler için zorunlu bir unsurdur. Doçentliğe yükseltme için, başvuru sahibi uluslararası meslektaşları tarafından da kabul edilen önemli çıktıları olan bireysel bir araştırma ajandası ortaya koymalıdır. Araştırma ajandası başvuranın bağımsız olarak da bilimsel çalışma yapma becerisini ortaya koymalıdır. Profesörlüğe yükseltme için, başvuru sahibi uluslararası tanınma ile birlikte yeterince geniş bir alanda olgunluk ve uzmanlık göstermelidir. Öğretim üyesinin rapor dönemi dahilindeki başarılarını değerlendiren yıllık değerlendirmenin tersine terfi için olan değerlendirme bireyin irfanını değerlendirir.

Dr. Öğretim üyelerinin Doçentliğe yükseltme sürecinin Dr. Öğretim üyesi olarak ikinci sözleşmenin sonundan önce başlatılması beklenir. Dış mektupları alma ile ilgili süre göz önüne alındığında, yükseltme süreci tipik olarak kişilerin Dr. Öğretim üyesi olarak atanmalarının 6. yılından 6 ay öncesinde başlamalıdır (1 Eylül’de başlayan sözleşme dönemleri için, süreç bir önceki yılın Şubat ayında başlamalıdır).

Doçentlerin de, Doçent olarak ikinci sözleşme yenileme değerlendirmesinden önce Profesörlüğe yükseltme sürecini başlatmaları beklenir, bu tipik olarak kendilerinin Doçent olarak atanmalarının 9. yılının başlangıcından 6 ay öncesidir.