Koç Üniversitesi’nde Tam Zamanlı Akademik ve Araştırma yükümlülüğü bulunan Öğretim Üyeliği (Öğretim Kadrosu) olarak atanma için maksimum yaş 67’dir. Buna uygun olarak, bütün tam zamanlı öğretim üyesi sözleşmeleri, öğretim üyesi 67 yaşına eriştiğinde sona erer.

Özel durumlarda, 67 yaşına erişen bir profesöre kendi araştırma projelerine devam etmeleri, lisansüstü öğrencileri denetlemeleri, ve az kıdemli öğretim üyelerine yol göstermeleri için 1 yıl süreli yeni bir sözleşme sunulabilir. 67 yaşında veya daha yaşlı bir profesöre yeni bir sözleşme sunma kararı, kendi devam eden araştırma faaliyetlerine ve araştırma potansiyeline dayalı olarak verilir. Yeni bir sözleşme sunmak için, Dekan/Direktör kendi tavsiyesini yazılı bir rapor halinde hazırlar. Konu daha sonrasında Rektör, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (VPAA) ve Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı (VPRD) ile ilgili Dekan/Direktörün yaptığı yüz yüze toplantıda görüşülür ve değerlendirilir. Rektörün yeni bir sözleşme sunma tavsiyesi Dekan/Direktör’ün raporu ve öğretim üyesinin özgeçmişi ile birlikte Mütevelli Heyeti’ne sunulur. 67 yaşında veya daha yaşlı olan öğretim üyelerinin sözleşmesi bu kişilerin yılda 2 dersin eğitimini vermelerini gerektirir ve konut yardımları olmaksızın 67 yaşında maaşlarının yarısına eşit bir maaş sunar.