Çift anadal, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almalarına olanak sağlayan bir programdır. Mezuniyette iki bölümden diploma almak için iki bölümün de koşullarının gerekli sürede tamamlanması gerekir. Anadalın koşulları daha önce tamamlanmış olsa bile ikinci anadal koşullarının tamamlanması için öğrenciye birinci sınıfa başlama tarihinden itibaren toplam 10 yarıyıl süre tanınır. Öğrenciler, Çift Anadal Programı’na, anadal programlarının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında başlayabilirler.