Hibe öncesi sürecinde bulunan öğretim üyeleri için hizmetler:

  • Potansiyel fonlama kaynaklarının belirlenmesi
  • Önerilerin hazırlanması sırasında gözden geçirme ve yardım
  • Sponsorlar ile görüşme için ön hazırlıkların yapılması, sözleşmelerin/protokollerin hazırlanması/değerlendirilmesi için destek

Hibe sonrası sürecinde bulunan öğretim üyeleri için hizmetler:

  • Gelir ve harcamaların doğru şekilde hesabının tutulması için destek, proje bütçelerinin takibi
  • Sponsorlar tarafından talep edilen finansal raporların hazırlanması ve sunulması
  • Görüşmeler ve tamamlama evresi sırasında araştırmacılar tarafından talep edilmesi halinde yardımcı olunması

Proje ve hibe süreçleri ile ilgili operasyonel prosedürler şu linkte bulunabilir: https://tto.ku.edu.tr/prosedurler/

Teknoloji ticarileştirme sürecinde olan öğretim üyeleri için hizmetler:

  • Koç Üniversitesi’nde geliştirilmiş olan teknolojilerin ticari potansiyelinin değerlendirilmesi
  • Teknoloji ticarileştirme konusunda araştırmacılara yardım (buluş açıklama, patent başvurusu ve lisanslama prosedürleri)
  • Uygun IP (fikri mülkiyet) mekanizmaları ile Teknolojilerin korunmasında kılavuzluk edilmesi
  • IP (Fikri Mülkiyet) sahipliği ile ilgili Hukuki konularda yardım

START-UP’LAR: APGTTD‘den ayrı bir kurum olarak, KWORKS Girişimcilik Araştırma Merkezi öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrenciler tarafından kurulacak olan start-up şirketlerine destek sağlar ve ticarileştirme ve girişimcilik konuları hakkında kılavuzluk sunar.