Bu bölüm Akademik & Araştırma yükümlülüğü bulunan öğretim üyelerinin, yani, Öğretim Kadrosu’nun yıllık performans değerlendirmesi için olan süreci ve kuralları açıklamaktadır.

Koç Üniversitesi’nin misyonuna uygun olarak Akademik & Araştırma yükümlülüğü bulunan öğretim üyelerinin (Öğretim Kadrosu) genel yıllık performans değerlendirmesi kişinin öğretim efektifliğinin ortalamasına, araştırma ve bilimsel aktivitesine, ve üniversite ve mesleki hizmetine dayalıdır. Her bir değerlendirme kategorisinin nispi ağırlığı akademik kariyerlerinin farklı evrelerinde bulunan öğretim üyelerinden Üniversite’nin beklentilerini yansıtır. Öğretim üyesinin akademik alanı, akademik kıdemi, yıllar içinde öğretim ve araştırmada gösterdiği ilerleme, ve hizmet sorumlulukları değerlendirme kararları için bir temel teşkil ederler. Örneğin, asgari seviyede hizmet sorumlulukları olan az kıdemli öğretim üyelerinin değerlendirilmesinde, “Olağanüstü” ibaresi o yıl bir kategoride “Olağanüstü” derecesi ve diğer kategoride de “Beklenen Üstü” veya “Olağanüstü” derecesini alarak hem araştırmada hem öğretim de mükemmeliyet göstermiş olanlar içindir. Benzeri şekilde, “Beklenen Üstü” derecesini almak için gerekli olan şart bir kategoride “Beklenen Üstü” ve üstü derecesi ve diğer kategoride de “Bekleneni Başarı ile Gerçekleştirmiştir” ve üzerinde olmaktır. Bu hususlar Ek 13‘te verilmiş olan performans matrisinde bütün kategoriler için özetlenmiştir.

Koç Üniversitesi öğretim, araştırma, ve üniversite ve topluma hizmet konusunda tanımlanmış bir mükemmeliyet misyonuna sahiptir. Öğretim üyelerinden beklenen performans standartları üniversitenin misyonu ile tutarlı olmalıdır, ve Üniversite öğretim ve araştırmada küresel olarak kabul gören Mükemmeliyet Merkezi olma misyonunu başarmaya doğru ilerledikçe bu standartların ilerleme göstermesi beklenmektedir. Aşağıda bütün değerlendirme ve terfi formları için geçerli olan yıllık değerlendirmeler için olan çerçeve verilmiştir. Bu tür değerlendirmeler için kullanılan veya önerilen herhangi bir kantitatif formül yoktur. Yanlış anlamaları ve sonuç vermeyecek peşin hükümlü tartışmaları ortadan kaldırmak için referans şartlarının net bir şekilde anlaşılması beklenmektedir.

Yıllık değerlendirme raporunun anlamı: Değerlendirme raporlama dönemi dahilinde bir bireyin akademik başarılarını değerlendirmeye tabi tutar. Yıllık değerlendirme raporu bir bireyin genel bilimsel değerini değerlendirmeden sakınır. Bunun neticesinde, en başarılı bilim insanı bile zayıf bir yıl geçirebilir, veya tam tersi olabilir. Bu sınırlamanın mantığı sürekli verimliliği teşvik etmektir. Bir öğretim üyesinin bilimsel temelleri bir yıldan daha uzun olan bir zaman çerçevesi içinde oluşur. Bir öğretim üyesinin kümülatif temelleri ilk iş teklifi anında, ve daha sonrasında ise sözleşme yenilemeleri ve terfilerde değerlendirilir. Aynı zamanda az kıdemli ve kıdemli öğretim üyelerinin yıllık verimliliği ile ilgili beklentiler farklı olabilir.

Değerlendirme raporunun kapsamı: Değerlendirme raporu tamamlanmış çalışmaları göz önüne alır; yani rapor dönemi dahilindeki çıktıyı ölçer. Araştırmada tamamlanmış çalışma, yazılı ve sunum formatında yayınlanmış ve kabul edilmiş çalışmayı ifade eder. Öğretimde, tamamlanmış çalışma, öğretimi verilmiş dersler, sağlanan danışmanlık, ders notları ve ders kitapları gibi üretilen öğretim materyalleri ve alınan öğrenci değerlendirmelerinden oluşur. Bu tanımlar, doğal olarak sunulmuş olan çalışmaları, hazırlıkları ve devam etmekte olan çalışmaları dışarıda bırakmaktadır.

Sadece çıktıyı değerlendirmenin gerekçesi aşağıdaki argümanlara dayanmaktadır:

  • Bilimsel aktivitenin etkisi sadece tamamlanmış çalışmalardan ortaya çıkar;
  • Devam etmekte olan çalışma başarılı şekilde tamamlanmış çalışmaya ulaşmadaki belirsizlikler nedeniyle güvenilir olmayan bir başarı göstergesidir;
  • Devam eden çalışmanın değerlendirilmesi öğretim üyesi ile ilgili yanıltıcı geri bildirime neden olabilir;
  • Devam eden çalışmanın değerlendirilmesi yıllar içinde başarıların birden fazla kere sayılmasına neden olur;
  • Devam eden çalışma tamamlandıkça nihayetinde uzun dönemde değerlendirilir;
  • Girdinin değerlendirilmesi (yani, çaba, niyet, vb.) idarecilere subjektif yargılama için kontrolsüz bir yetki vermektedir.

Çıktının değerlendirilmesinin doğal bir neticesi ise devam eden çabaları ve iyi niyetleri rapor edememesidir. Akademik çalışmanın verimlilik dönemine geçmeden önce bir yatırım döneminden geçtiği göz önüne alınarak olası yılgınlıklar önlenmelidir. Sağlıklı olan yatırımlar en nihayetinde uzun dönemde tamamlanmış çalışmayı ortaya çıkartır. Ayrıca geçmişte ödüllendirilmemiş olan çabalar ile tamamlanmış olan değerlendirmeler nedeniyle yüksek değerlendirmeler alınması halinde de tam tersi doğru olur.