Öğrencilerin mesleki beklentilerine ve entelektüel gelişim ihtiyaçlarına hitap etmenin zorluğunu bilerek, çekirdek müfredat öğrencilerin kendi ana bilim dallarının gerekliliklerinden bağımsız olarak ilgi alanlarının peşine düşme isteklerini karşılar. Çekirdek programda alınan dersler öğrencilere kendi bilgilerini ana bilim dallarının ötesindeki disiplinlere yayma, fikirleri keşfetme ve medeni ve mesleki yaşamlarında sorun çözücü olmaları için gerekli olan açık fikirli düşünürler olmada yardımcı olacak becerileri öğrenme fırsatını verir.

Çekirdek program, ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, edebiyat ve fizik, veya felsefe ve bilişsel bilimler gibi disiplinlerin bireyler, toplumlar ve dünya ile ilgili olan ortak meselelere olan ilgilerinde birbirleriyle kesiştiklerini öğrencilere göstermeye çalışır. Çekirdek müfredat öğrencilere kendi bireysel hareketlerinin yerel, ulusal ve küresel düzeylerde neticelerinin olduğunu gösterir, ve onları bu hareketlerin etik neticelerini değerlendirmeye davet eder. Bu öğrencileri medeni hayata katılım için hazırlar ve sosyal, kültürel, bilimsel, teknolojik ve başka türlü değişimlere eleştirel ve yapıcı şekilde yanıt vermelerine izin verir. Öğrencilerin kendilerine dinamik şekilde değişen bir dünyada medeni ve etik etkinliğin görevleri ve yükümlükleri ve aynı zamanda imtiyazları, hakları ve sorumlulukları hakkında son derece kişisel sorular sormalarını amaçlar.

Çekirdek programın bilgi alanları aşağıda sıralanmıştır:

  • Estetik ve Yorumlamaya Dayalı Bakış (ASIU)
  • Ekonomi ve Stratejiye Dayalı Analiz (ECSA)
  • Ampirik ve Sayısal Analiz (EQUR)
  • Etiksel Muhakeme (ETHC)
  • İnsani Bilimler (HUMS)
  • Temel Bilimler (SCIE)
  • Sosyal Bilimler (SOSC)

Çekirdek Program hakkındaki detaylı bilgi Çekirdek Program web sayfasında mevcuttur.