Araştırma yükümlülüğünü de kapsayan pozisyonlarda bulunan öğretim üyeleri (Öğretim Kadrosu) uluslararası saygınlığa sahip olan araştırma dergileri ve kitaplarında yayınlanan bilimsel araştırmalar ile meşgul olmak ve bunları üretmek sorumluluğuna sahiptirler. Bu çalışmanın beklenen standartları ve değerlendirilmesi sonraki bölümlerde detaylı olarak aktarılmıştır.