Oniki aylık atamaları olan tam zamanlı öğretim üyesi için olan yıllık ücretli izinler hafta sonları dahil olmak üzere 30 gündür, bu genellikle işe alımdan bir akademik yıl sonrasında başlar, ve öğretim üyesinin önceki hizmetinin uzunluğundan bağımsız olur. Yıllık ücretli izin sırasında, öğretim üyesinin herhangi başka bir işveren veya kurum için herhangi bir şekilde iş yapmaması ve bu süre sırasında herhangi bir dış ücret almaması beklenir. Bütün yıllık izin talepleri Ağustos 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere İK Portal’ı üzerinden girilmelidirler.