Yıllık değerlendirme sürecinin amacı, tam zamanlı öğretim üyelerinin ve okutmanların performanslarının hem Üniversite nezdinde hem de geniş anlamda toplum nezdinde araştırma ve bilimsel çalışmaya, öğretime, ve hizmete katkıları ve başarıları bazında değerlendirilmesidir. Sürecin aynı derecede önemli bir amacı da öğretim üyelerine uzun dönemli mesleki gelişimleri için danışmanlık/rehberlik sağlamaktır. Söz konusu performans değerlendirmesinin öğretim üyelerinin ve okutmanların araştırma çıktılarını en iyi şekilde yansıtmak için en son iki yıllık değerlendirme dönemlerini kapsamaktadır.

Yarı zamanlı okutmanların ve öğretim görevlilerinin değerlendirmeleri Dekanlar/Direktörler tarafından kontrat süresi bitiminde gerçekleştirilir. İstihdamın devam etmesi için lehte bir değerlendirme zorunludur ancak bu iş ilişkisinin devam edip etmeyeceğini belirleme için tek başına yeterli değildir. Bu kişiler, ilgili Deparmanın(ların) öğretim ihtiyaçlarına dayalı olarak ve Rektörün onayı ile, Dekanın/Direktörün tavsiyesi üzerine işe devam ettirilebilirler.