KUSIS öğrencilerin akademik geçmişi hakkında detaylı bilgiler sağlar: Main Menu > KU Menu > Student Academic History

Akademik olarak zayıf olan öğrenciler söz konusu olduğunda sürekli izleme özellikle önemlidir. Bu tür durumlarda, danışman sadece öğrenci ile değil, ancak aynı zamanda öğrencinin öğretmenleri ile de yakın teması korumalıdır. Birçok durumda, bu öğrencilerin izlenmesi, öğrencilerin devamlılığının kontrol edilmesini de içerir. Danışmanlık alanın performansını kontrol etme ile ilgili iyi bir süre yaklaşık 7. haftada olacaktır, bu zaman ilk vizelerin ilan edildiği ve gerçekleştiği zamandır, ve devam ile ilgili genel eğilim de gözlemlenebilir. Buna ilave olarak, dönem başlamadan önce, bir danışman dersler ile başa çıkamayan bir öğrenciye nasıl yardımcı olunabileceği konusunda bir okutmana spesifik tavsiyelerde bulunabilir.