Koç Üniversitesi lisans öğrencilerinin çoğunluğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) isimli ulusal yerleştirme sınavı ile kabul edilirler ve skorlarına ve tercih listesine göre Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ulusal üniversitelere yerleştirilirler. Geçen yılların sınav performansı, öğrenci kabulleri ve ulusal yerleştirme sınavı vasıtasıyla kabuller ile ilgili diğer kural ve yönetmelikler hakkında detaylı bilgilere https://adaylar.ku.edu.tr/ linkinden ulaşılabilir.

Üniversite aynı zamanda yıllık olarak uluslararası ve transfer öğrencilerini de kabul eder. Adaylar akademik ve müfredat dışı bilgilerini sundukları çevrimiçi kabul sistemi ile başvuruda bulunurlar ve başarılarına dayalı olarak ilgili Kurullar tarafından değerlendirilirler. Her yıl Üniversite aynı zamanda lisans veya lisansüstü seviyede dersler alan üniversite seviyesi öğrenciler veya lisansüstü öğrenciler olan Özel öğrenicileri de kabul eder. Bu kişiler Koç Üniversitesi’nden bir derece almazlar, ancak aldıkları dersler ile ilgili bir transkript talep edebilirler. Uluslararası, transfer ve özel öğrenci uygulaması ve kabul süreçleri ile ilgili detaylı bilgiler bu linkte bulunabilir.

Koç Üniversitesi aynı zamanda Güz, Bahar ve Yaz dönemleri sırasında Uluslararası Programlar Ofisi (OIP) vasıtasıyla yönetilen gelen değişim öğrencilerini (hem lisans hem lisansüstü öğrencileri) de kabul eder. Benzeri şekilde, Koç Üniversitesi öğrencileri kendi lisans kariyerleri boyunca giden değişim programlarından yararlanabilirler. Bu programlar ile ilgili detaylı bilgiler OIP’nin web sitesinde mevcuttur.