11 Mayıs 2018 tarihindeki toplantısında Mütevelli Heyeti tarafından alınmış olan ve 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak olan kararla, yeni Koç Üniversitesi “kadro” sistemi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (CASE), İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (CSSH), Mühendislik Fakültesi (CE), Fen Fakültesi (CS) ve Hukuk Fakültesi (LAW) ve aynı zamanda Tıp Fakültesi’ndeki Temel Tıp Bilimleri Bölümü (SOM) dahilindeki bütün Öğretim Kadroları için tesis edilmiştir.

Bu doğrultuda, bu akademik birimlerdeki Profesörlerin 5 yıllık sözleşmelerinin yenilenmesi bir akademik gözden geçirmeye tabi değildir ve onların sözleşmeleri otomatik olarak yenilenecektir. Profesörlerin sözleşmeleri nadir durumlarda idari disiplin cezası ve önemli ölçüde görevi ihmal durumlarında yenilenmeyebilir.

Profesörlerin araştırma ve akademik performansı yıllık değerlendirmeye tabi olmaya devam eder, bu da ilgili öğretim üyesinin maaş artışı için temeli oluşturur. Bununla birlikte, otomatik olarak yenilenen 5 yıllık sözleşmeler bağlamında öğretim üyesinin sürekli istihdamı yukarıda belirtilen koşullarda sağlanmış olur. Mevcut uygulamada olduğu gibi, 5 yıllık atamaların yenilemesi 67 yaşın üstüne yapılmamaktadır. 67 yaşın üzerindeki öğretim üyesinin olası istihdamının devam etmesi Öğretim Üyesi El Kitabında belirtilmiş olan kriterlere bağlıdır.

Kadro sistemi, bir yandan öğretim üyelerinin Üniversitemizi sahiplenmeleri ve mensubiyet duymalarını güçlendirirken diğer yandan daha uzun süreli ve daha etkili araştırmalara odaklanmalarına izin verir. Kadro edinme fırsatı, mevcut daha genç öğretim üyelerimizi motive edecek ve aynı zamanda gelecek yıllarda öğretim üyesi aramalarımıza yapılacak olan potansiyel başvuranların daha iyi olmalarını teşvik edecektir.