Yürütme Kurulu aşağıdaki 11 üyeden oluşmuştur:

  • Rektör
  • Fakültelerin Dekanları
  • 4 yıl için Akademik Kurul tarafından atanmış olan 3 üye
  • Rektör Yardımcıları ve Enstitü Direktörleri toplantılara oy hakları olmadan katılırlar.

Yönetim Kurulu Öğretim Üyeleri Atamaları hakkında karar vermek ve öğrenci dilekçelerini görüşmek ve sonuca bağlamak için her ay toplanır.