Genç Öğretim Üyeleri İzinleri araştırmaya yöneliktir ve sözleşmenin süresinin işlemesini durdurmaz. Bu izinler Dr. Öğretim üyeleri için verilen bir dönemlik sabatik izin olarak sayılırlar. Bir dönem için izin verilmiş olan bir Dr. Öğretim üyesi, Doçentliğe terfisi üzerine bir dönem için sabatik iznine başvurabilir.