Tam Zamanlı Okutmanlar, Öğretim Görevlileri ve Araştırmacılar tipik olarak 1-yıllık, 2-yıllık veya 3-yıllık dönemler ile hizmet verirler. Bu dönemler Üniversite’nin ihtiyaçlarına dayalı olarak uzatılabilir. Üniversite kendi gelişmesine devam ettikçe, aynı zamanda sürede de değişikliğine ihtiyaç duyar. Bu nedenle, olağanüstü performans bir tam zamanlı Okutmanın, Öğretim Görevlisinin veya Araştırmacının sözleşmesini uzatmayı garanti etmez.

Tam zamanlı Okutmanlar, Öğretim Görevlileri ve Araştırmacılar için olan sözleşme uzatma değerlendirmesi yıllık değerlendirmelerin kümülatif çıktısının değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme için Tam zamanlı Okutman, Öğretim Görevlisi veya Araştırmacıdan herhangi bir ilave belgeye gereksinim duyulmaz.

Dekan/Direktör hem sözleşmeyi uzatma ihtiyacı ile ilgili olarak hem de öğretim üyesinin kümülatif performansını değerlendiren bir rapor hazırlar.

Her bir ayrı sözleşme uzatma Dekan/Direktörün Rektör, VPAA ve VPRD ile yapacağı yüz yüze toplantıda kapsamlı olarak görüşülür ve değerlendirilir. Toplantı öncesinde, Dekan/Direktör’ün değerlendirmesi Rektör, VPAA ve VPRD ile paylaşılır.

Rektör daha sonrasında Dekan/Direktörün değerlendirmesini göz önüne alarak, ve Dekan/Direktör ve Rektör Yardımcıları ile yapılan görüşmelerden sonra kümülatif yıllık rapora dayalı olarak nihai bir değerlendirme yapar.