Bu eğitimsel misyonu yerine getirmek için, Koç Üniversitesi öğretimde mükemmeliyete kendisini adamış olan öğretim üyelerine güvenmektedir. Öğretim, sınıfta eğitime ek olarak danışmanlık vermeyi de içerir. Öğretimde mükemmeliyeti aramak, alan bilgisinde uzmanlık göstermeyi, öğrencinin öğrenmesi için net beklentiler belirlemeyi, eğitimsel değerler için paylaşılan sahiplik geliştirmeyi, öğrenici öğrenimine yönelik ilgi göstermeyi ve eğitim ve öğretimde yüksek standartları başarma için sürekli iyileştirme yapmayı gerektirir.

Bölüm 5 Koç Üniversitesi’nin öğretim ile ilgili faaliyet ve politikaları hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu esaslar lisans programı göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Ancak, İngilizce Dil Merkezi (ELC) ve lisansüstü dersleri için de benzer esaslar geçerlidir. KÜ’de öğretim ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Bölüm 5‘e bakınız.