Normal birinci yıl ve ikinci yıl öğrencilerine danışmanlık yapmak genellikle bunların çekirdek müfredatı konusunda sahip olabilecekleri sorularına cevap vermeyi ve kendi akademik zorluklarını çözme konusunda yardımcı olmayı içerir. İlk yıl dahilinde daha ciddi akademik sorunlar ortaya çıkmaya başladığından dolayı ilk yıl öğrencilerine özel bir dikkat gösterilmelidir. Danışmanlar öğrencilerin Üniversite eğitiminin lise eğitiminden daha farklı bir yaşam tarzı gerektirdiğini anlamalarına yardımcı olmalı ve onları motive etmeye çalışmalıdırlar. Buna ek olarak, bazı öğrenciler kendilerinin Üniversite oryantasyonu ile ilgili olan farklı sorunlarla karşılaşabilirler. Bu tür sorunlar tipik olarak konaklama, çevresel değişiklikler, ve etüt yapma ve zaman yönetimi becerilerinde eksiklik nedeniyle ortaya çıkarlar. Aynı zamanda ilk yıl öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavının psikolojik baskısından kurtulma ile mücadele ettikleri de göz önüne alınmalıdır. Bazı öğrenciler zor kısmın bitmiş olduğuna inanabilir ve okulu yeterince ciddiye almazlar. Bu tipteki sorunlarla ilgilenmek toplu bir çaba gerektirir. Bu nedenle Öğrenci Dekanlığı da bu tür öğrencilere yardımcı olur. Özellikle, Öğrenci Dekanlığı öğrenci mentörlüğü, etüt yapma hakkında seminerler ve zaman yönetimi becerileri konusunda seminerler organize eder ve öğrencilerin uyum sorunlarında yardımcı olur. Buna ek olarak, Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi de aynı zamanda dersleri ile ilgili zorluk yaşan ve akademik yaşam, otokontrol, bireysel planlama ve öz değerlendirme vb. gibi konularda çalışmalarına başarılı şekilde devam ettirecek GPA gerekliliklerini karşılayamayan öğrencilere yardımcı olmak üzere çalıştaylar, seminerler ve birebir danışmalık seansları sunar.

Yarının liderleri için organizasyonel ve bireylerarası iletişim becerileri çok önemlidir, ve takım çalışması ile ilgili ilk elden deneyim sağlayan müfredat dışı aktiviteler öğrencileri daha sorumlu, motive olmuş, çok yönlü bireyler olarak şekillendirmeye yardımcı olur. Koç Üniversitesi öğrenci aktivitelerine ve kültürel ve sosyal organizasyonlara katılımı hem teşvik eder ve hem de destekler. Öğrenci Dekanlığı öğrencilere Üniversite’nin zengin derecede kompleks ve zorlu akademik yaşamını tamamlayan kişisel, kültürel, sosyal ve mesleki gelişim fırsatları sunar. Öğrenciler aynı zamanda Öğrenci Dekanlığı tarafından desteklenen kampüsteki kültür, spor, sanat festivalleri ve sosyal etkinlikler gibi müfredat dışı aktivitelere katılma konusunda da teşvik edilmelidirler.