Tam zamanlı okutmanların bütün programlarda öğretim ve öğrenmenin iyileştirilmesinde bir rol oynaması, ve aynı zamanda farklı projelerde, komisyonlarda, ve kendi Dekanları/Direktörleri tarafından verilmiş olan görevlerde katkıda bulunmaları beklenir. Üniversite hizmeti Tam zamanlı Okutmanlar ve Öğretim Görevlilerinin yıllık değerlendirmesinde önemli bir rol oynar.

Tam zamanlı Okutmanlar ve Öğretim Görevlilerin performans matrisi Ek 13b dahilinde verilmiş olan performans matrisinde bütün kategoriler için özetlenmiştir.