Yıllık raporda önemli değişiklik olması: Önemli maddi çıkarlar, dış aktiviteler, veya iç sorumluluklar yıllık rapora göre önemli derecede değiştiğinde, rapor mümkün olan en kısa zamanda yazılı olarak güncellenmelidir. Güncellemeler, yukarıda açıklanmış olan yıllık açıklamalar için olan ile aynı prosedüre uygun olarak sunulacaktır. Mümkün olduğunda, bireyler beklenen değişiklikleri veya yeni beklenen uyuşmazlıkları meydana gelmeden önce rapor etmeye çalışmalıdırlar, ve böyle bir maddi çıkar ile ilgili şartlar ortaya çıkmadan önce her türlü yeni anlamlı maddi çıkarın ortaya çıkartabileceği kısıtlamalar hakkında Dekan, CHR veya VPRD’ye başvurmalıdırlar. Yeni bir araştırma projesinin fonlanması ile ilgili bir başvuru yapıldığında, araştırmacının eksiksiz ve doğru bir yıllık açıklama sunmuş olduğunu, ve yeni araştırma projesinin hâlihazırda yıllık açıklamada belirtilmemiş olan hiçbir mevcut veya belirgin çıkar uyuşmazlıkları ile ilgili bir potansiyele sahip olmadığını belgelemesi gereklidir.

İnsan denekli araştırma protokolleri: Tıp Fakültesi’ndeki insan deneklerin bulunduğu araştırmalardaki ana araştırmacıların ve anahtar araştırma personelinin her bir protokolün CHR’ye sunulması anında Protokol-İlgili Çıkar Uyuşmazlığı Açıklama formlarını veya ilgili tarama formlarını doldurup CHR’ye sunmaları gereklidir. Bu açıklamalar, yukarıda tarif edilmiş olan yıllık raporun yerini almak için değil ancak bunu desteklemek için planlanmışlardır.

Yıllık raporlama yapmak zorunda olmayanlar için anlık raporlamalar: Doktora sonrası araştırmacı olarak atananlar, görevli kıdemli idareciler dışında öğretim üyesi olmayan çalışanlar ve öğrenciler araştırma tasarımı, yürütülmesi veya raporlanması ile sorumlu olmadıkça yıllık rapor formları sunma ile yükümlü değillerdir. Bununla birlikte, genel olarak Üniversite araştırması (örneğin araştırma tesislerinin kullanımı ve öğrencilerin startup şirketi tarafından sponsorluğu yapılan araştırmaya katılımı dahil olmak üzere), Üniversite’nin finansal kararları ile ilgili potansiyel ve mevcut çıkar uyuşmazlıklarını ve diğer hususları ortaya çıkmaları halinde anlık şekilde olmak üzere raporlama yapmak zorundadırlar. Mevcut veya belirgin bir bağlılık uyuşmazlığı veya çıkar uyuşmazlığının varlığı ile ilgili herhangi bir kuşkunun olması halinde, ilgili bireyin gözden geçirilmesi için Fakülte/Enstitü Dekanına bir rapor sunması gereklidir.

Raporların gizliliğine mümkün olduğunca saygı gösterilecektir. Özelikle formlar üzerindeki bilgiler, bunları bilmesi gerekenler dışında başka herhangi bir kişi ile paylaşılmayacaktır.