Ders değerlendirme formu aşağıdaki 19 soruyu içerir:

 • S1 Okutmanın sınıf için hazırlıklılık seviyesi nasıldı …
 • S2 Okutmanın etkin iletişim ve açıklama becerisi nasıldı ….
 • S3 Okutmanın ihtiyaç duyulduğunda yardım etme istekliliği nasıldı …
 • S4 Eğitmenin sınıf zamanını etkin şekilde kullanımı nasıldı ..
 • S5 Okutmanın şevki (yani enerjisi, yüreklendiriciliği, motivasyonu) nasıldı …
 • S6 Okutmanın öğrencilerin öğrenme ve ilerlemesi ile ilgili ilgisi nasıldı …
 • S7 Okutmanın öğrencilere karşı tutumu nasıldı …
 • S8 Dersten elde edilmiş olan bilginin miktarı nasıldı …
 • S9 Derste kullanılmış olan materyaller (kitaplar, notlar, okumalar, vb.) nasıldı ….
 • S10 Ana konuyu öğrenmem konusunda bana yardımcı olması açısından, öğretme yöntemleri, (yani ders verme, sınıf içi aktiviteler, grup çalışması, tartışmalar, vb.) nasıldı …
 • S11 Öğrenmeyi ölçmek için kullanılan yöntemler (yani sınavlar, ödevler, raporlar, projeler, vb.) nasıldı …
 • S12 Dersin organizasyonu (yani yapısı, eksiksizliği, mantıksal akışı) nasıldı …
 • S13 Bu dersteki zorluk seviyesi nasıldı …
 • S14 Genel olarak okutman nasıldı …
 • S15 Genel olarak ders nasıldı …
 • S16 Bu dönemin sonunda bu dersten ne not alacağınızı düşünüyorsunuz?
 • S17 Dönem boyunca resmi sınıf toplantıları (yani dersler, laboratuvarlar, problem veya tartışma oturumları) dışında yaklaşık olarak haftada kaç saat bu ders için çalıştınız?
 • S18 Bu dönem dahilinde bu dersin kaç sınıfını kaçırdınız?
 • S19 Bu dersteki zorluk seviyesi nasıldı …