Koç Üniversitesi’nde sabatik izin Profesör veya Doçent unvanına sahip olan tam zamanlı araştırma yükümlülüğü olan, ve izin döneminde Öğretim Üyesi olarak altı yıllık tam zamanlı hizmeti tamamlamış olan öğretim üyeleri için özel olarak tasarlanmıştır. Öğretim üyelerinin izinde bulunduğu yıllar altı yıl içinde sayılmaz, ve altı yıl gerekliliğinin ötesindeki yıllar daha sonraki izinler için hak kazanmayı etkilemezler.

Tam zamanlı idari pozisyonu bulunan Doçent veya Profesörler ancak kendi idari pozisyonlarını tümüyle bıraktıktan sonra öğretim üyesi pozisyonları çerçevesinde sabatik izin alabilirler. Bununla birlikte, idari pozisyonlarda geçirilen zaman sabatik izni hakediş için gerekli olan altı yıllık tam zamanlı hizmet süresine dahil edilir.

Eğer öğretim üyesi yıllık tam zamanlı hizmet gerekliliğini yerine getirmişse sabatik iznin %100 maaş ile birlikte alışıldık asgari süresi bir dönemdir ve azami süresi ise bir yıldır.

Öğretim Üyesi izin dönüşünden sonra, en azından sonuncu sabatik iznin süresine eşit bir zaman süresince Koç Üniversitesi’nde çalışmalıdır. Eğer bu yükümlülük yerine getirilmezse, öğretim üyesi veya kendisinin yeni işvereni izin sırasında kendisine ödenen maaşı Üniversite’ye geri ödemelidir. Bu gereklilik herhangi bir istisna olmaksızın kesin bir şekilde uygulanmalıdır.