Öğretim üyeleri ilgili Dekan, VPAA (Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı), VPRD (Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı) veya Rektör tarafından tayin edilen komisyonlarda çalışma sorumluluğuna sahiptirler. Üniversite özellikle kuruma yeni katılmış öğretim üyelerini komisyon çalışması gibi yoğun hizmet görevlendirmelerinden muaf tutmaya özel bir çaba göstermektedir, ancak bazen her şeye rağmen disiplinler arası bağlantıyı tetiklemek, öğretim üyeleri tarafından üniversite aktivitelerinin genişliğini deneyimlemeyi/anlamayı zenginleştirmek ve öğretim üyelerinin özel/eşsiz uzmanlığından faydalanmak için bu tür bir hizmete gereksinim duyulabilir.

Mezuniyet Töreni’ne Katılım

Bütün öğretim üyesi kadrosunun, Dekanları tarafından özel olarak mazeretli sayılmaları durumu dışında, Mezuniyet Töreni’nde hazır bulunmaları ve katılmaları beklenir. Bu tür görevleri yerine getirirken uygun akademik kıyafetin giyilmesi gereklidir.