Öğrenci Toplulukları
Öğrenci toplulukları kampüse kattıkları renk ve çeşitlilik ile Koç Üniversitesi sosyal hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu kapsamda; Etkinlikler ve Gönüllü Projeler Ofisi, Koç Üniversitesi öğrenci toplulukları ile birlikte sosyal ve gönüllü alanlarda kısa ve uzun süreli projeler ve etkinlikler düzenler. Projelerin oluşum, planlama, süreç takibi ve bütçelendirme gibi tüm aşamaları Ofis ile birlikte gerçekleşir. Ofis, gerçekleştirdiği gönüllü projeler aracılığı ile Üniversite’nin dış paydaşları ve sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişkiler sürdürürken aynı zamanda yeni girişli öğrenciler için gerçekleştirilen Üniversiteye Uyum Günleri programının da planlamasından ve yönetiminden sorumludur.

 

+ Öğrenci Toplulukları Listesi