Öğretim Elemanı El Kitabı’nda Ara

   

Öğretim Elemanı El Kitabı İçindekiler

Giriş
Bölüm 1: Öğretim Üyelerinin Akademik Hak ve Sorumlulukları
Bölüm 2: Atama, Yükseltme ve Kontrat Yenilemeler

Bölüm 6: Ekler