Çıkar veya bağlılık uyuşmazlığını önleme sorumluluğu ilk derecede öğretim üyesinin kendisine aittir. Mevcut veya belirgin bir çıkar veya bağlılık uyuşmazlığını ele almada konu ile alakalı olan birey için temel bir adım bütün ilgili bilgileri Fakültenin/Okulun Dekanına tam olarak raporlamaktır. Bir rapor ulaştığında, Dekan bunu gözden geçirir ve nihai gözden geçirme ve dosyalama amacıyla VPRD Ofisine gönderir.