Tam Zamanlı Araştırmacıların yıllık değerlendirmesi araştırma ve bilimsel aktiviteye, ve üniversite ve mesleki hizmete dayalıdır. Tam zamanlı Araştırmacıların sözleşmeleri aynı zamanda öğretimi de içerirse, bunların yıllık değerlendirmesi de yıl içindeki kendi öğretim sorumluluklarına tekabül eden uygun bir ağırlıkla öğretim etkililiğini de içerecektir.

Bölüm II.2.1.‘de verilmiş olan Akademik & Araştırma yükümlülüğü bulunan Öğretim Üyeleri için olan araştırma beklentilerini belirleyen politikalar doğrudan Tam Zamanlı Araştırmacılardan beklenen araştırma beklentilerine uygulanır.

Tam Zamanlı Araştırmacılardan hizmet beklentileri sınırlıdır. Bütün öğretim üyelerine benzer olarak, Tam Zamanlı araştırmacıların kendi pozisyonlarına uygun olan bir hizmet şekline katkıda bulunmaları beklenir. Olağanüstü hizmet verilmesi tam zamanlı araştırmacılar için harika araştırma verimliliği yerine geçmez.

Tam zamanlı Araştırmacıların performans matrisi Ek 13c dahilinde verilmiş olan performans matrisinde bütün kategoriler için özetlenmiştir.