“Koç Üniversitesi Tohumlama Araştırma Fonu Programı” fen, tıp, mühendislik, idari bilimler, iktisat, sosyal bilimler ve insani bilimler, hukuk ve hemşirelik gibi bütün disiplinlerden yenilikçi erken-evre araştırma projelerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Koç Üniversitesi Tohumlama Araştırma Fonu (KU – SRF) Programı öncelikli olarak yaratıcılığı, özgür/sıra dışı düşünmeyi, ve merak tarafından yönlendirilen araştırmayı desteklemek, bilimsel gelişim ve inovasyonu kolaylaştırmak amaçlarına sahiptir. Program Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD) tarafından yönetilir ve Üniversite tarafından fonlanır.

Programın birincil hedefleri özgür görüşlü ve kavramsal açıdan sınırlandırılmamış bilimsel projeleri teşvik etmek, global bilimsel bilgiyi iyileştirmek ve Türkiye’de bilimsel gelişimi desteklemektir. Bilgi ve teknolojinin endüstriye transferi – araştırma önerilerinin ilgili alanları için – programın ikincil bir hedefidir.

Tohumlama fonu tüm tam zamanlı Koç Üniversitesi öğretim üyelerine ve doktora sonrası araştırmacılarına açıktır. Seçim sürecinden sonra her bir başarılı başvuru iki yıla kadar bir süre ile desteklenir.