Sabatik izinler öğretim üyelerine öncelikli olarak kendi ilgili alanlarında ilave bilgi ve yeterlilik edinmelerine imkân vermek amacıyla verilirler. Ücretli izin verilmiş olan hiçbir kişi ilgili izin sırasında ücretli iş kabul etmeyecek veya parasal karşılığı olan mesleki uygulama veya çalışma gerçekleştirmeyecektir.

Bununla birlikte, bu kısıtlama, izinde bulunan bir öğretim üyesinin izin sırasında sınırlı sayıda ders vermesini veya sınırlı miktarda iş yapmasını yasaklamamaktadır. Bu kısıtlama, aynı zamanda, izindeyken bir öğretim üyesinin çalışma, araştırma veya bilimsel inceleme amacıyla bir araştırma bursu kabul etmesini, veya bu amaçlarla yapılan bir parasal hibenin kabul edilmesini yasaklamaz. Ancak söz konusu hibenin kabul edilmesinin alıcıya sabatik iznin verilmesinin genel amacına uygun olmayan görev ve yükümlülükler yüklememesi şartı söz konusudur.