Öğretim üyesine, 10 iş günü dahilinde belgelendirilmesi kaydıyla, sadece aşağıda sıralanmış olan nedenlerden herhangi bir tanesi ile ücretli mazeret (gündelik) izni verilebilir:

  • Evlilik durumunda 5 iş günü;
  • Babalık halinde 15 iş günü;
  • Eşin, çocukların, ebeveynlerin veya kardeşlerin ölümü halinde 3 iş günü;
  • Evini veya mallarını etkileyen bir doğal afet halinde 10 iş gününe kadar;
  • Resmi tatil olmayan dini tatillerde yıllık olarak toplamda 3 iş gününe kadar olan izne müsaade edilecektir.

Bundan başka, öğretim üyeleri yılda 12 güne kadar ilave mesleki ve kişisel izinler talep edebilecektir. Bu ilave izinler ilgili Dekan tarafından onaya tabidirler ve İK çevrimiçi sistemi ile İnsan Kaynakları Direktörlüğüne rapor edilmelidirler.