Akademik ve Araştırma yükümlülüğü bulunan Öğretim Üyelerinden (yani Öğretim Kadrosu) Bölüm II.2.2.‘de belirtilmiş olan öğretimdeki beklentiler Tam zamanlı Okutmanlar ve Öğretim Görevlilerinin de öğretim performanslarının değerlendirilmesine uygulanır.

Müfredat, öğrenci değerlendirmeleri, verilen derslere devam seviyesi, öğrencinin sözlü bildirimleri ve öğretim dosyalarının gözden geçirilmesi öğretim değerlendirmesinin temelini oluşturur. Bu alandaki performansın değerlendirilmesi en zorlarından bir tanesidir ve öğrenci değerlendirmelerinin değerinin belirli bir güvenilirlik marjı vardır. Sınıfın büyüklüğü, alan dersi, seçmeli ders veya zorunlu ders olması, konuların niteliği gibi çok sayıda neden, iyi öğretilen veya daha az iyi öğretilen dersler ile ilgili öğrenci değerlendirmelerinin geniş bir alana yayılmasına neden olur. Bununla birlikte, öğrenci yorumlarına yönelik olan duyarlılık, meslektaşlardan danışmanlık istenmesi veya hatta ders sırasında gözlem yapmalarının istenmesi ve samimi öz değerlendirmeler öğretimi iyileştirmek için olası yöntemlerdir. Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) aynı zamanda önemli kaynaklar sağlamakta ve öğretim üyelerine öz değerlendirmeleri ve öğretimlerini iyileştirmeleri için yardımcı olmaktadır.

Öğrenci aktivitelerine katılmak, öğrenci kulüplerinde danışman olarak hizmet etmek, vb., öğrencilerin kişisel gelişimini sağlamada ve Üniversite’nin geniş şekilde tanımlanmış eğitimsel misyonuna katkıda bulunmada önemlidir. Benzeri şekilde, müfredatta veya program geliştirmede liderlik yapmak, öğretim deneyimlerinin paylaşılması, vb. , Üniversite’ye çok önemli katkı olarak sayılırlar.