Sabatik iznin ana amacı araştırma yükümlülüğü bulunan tam zamanlı öğretim üyelerini normal Üniversite görevlerinden muaf kılarak onların kendi bilimsel ilgili alanlarını tam zamanlı olarak takip etmelerine imkân vermektir. Bu şekilde sabatik iznin öğretim üyelerinin kendi ilgili alanlarında ilave bilgiler almasına ve yeterlilikler kazanmalarına, ve bu şekilde Üniversite nezdindeki değerlerini arttırmalarına imkân vermesi beklenmektedir. Sabatik iznin otomatik olmadığı ve belirli bir durumda bu politikanın uygulanmasının katılımcıların kendi yükümlülüklerini yerine getirme ile ilgili sorumlulukları ile sınırlı olabileceği dikkate alınmalıdır.

Sabatik izinleri genel olarak diğer izin türleri ile birlikte kullanılamazlar. Son olarak da, sabatik izinleri Dekanın, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısının ve Rektörün onayını gerektirirler.