Danışman ve öğrenci arasındaki iletişim danışmanlık konusunda anahtar öneme sahiptir. Danışmanlık alanlar kendi Danışmanlarının kendilerinin kim olduklarını, hangi dersleri aldıklarını, kendi geçmiş performanslarını, müfredat dışı hangi faaliyetlere katıldıklarını, vb.’yi bildiklerini hissetmelidirler. Öğretim üyesi danışmanlık alanın elektronik kayıtlarından nasıl faydalanabileceğini bilmelidir (bakınız Koç Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, KUSIS hakkındaki bölüm). Öğretim üyesi bu kayıtları kontrol etmeli ve danışmanlık alanların performanslarını düzenli olarak izlemelidir. Danışmanlar bir dönem dahilinde en az iki kez danışmanlık alanlar ile temas etmelidirler (başlangıçta ve yarısında). Danışmanlar aynı zamanda öğrencileri bütün dönem boyunca temasta kalma konusunda cesaretlendirmelidirler.