Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (RPDTTD) üniversite-iş dünyası işbirlikleri için destek sağlar; dışarıdan desteklenen araştırma projelerini yönetir; araştırma çıktılarının ticarileştirilmesini kolaylaştırır; ve patentler, yeni girişimler ve teknoloji transferi gibi konularda araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılar. RPDTTD akademinin sponsorlu projelerinin bütün yaşam döngüsü boyunca bu projelere destek verir.