İyi öğretim zorunlu bir gerekliliktir. Bununla birlikte, çok iyi öğretim vermek yıllık değerlendirmelerde, sözleşme yenilemelerinde ve terfilerde araştırmanın olmaması veya eksikliğinin yerine geçemez.

Müfredat, öğrenci değerlendirmeleri, verilen derslere devam seviyesi, öğrencinin sözlü bildirimleri ve öğretim dosyalarının gözden geçirilmesi öğretim değerlendirmesinin temelini oluşturur. Öğrenci akademik danışmanlığı da bu kategoriye dahildir. Bu alandaki performansın değerlendirilmesi en zorlarından bir tanesidir ve öğrenci değerlendirmelerinin değerinin belirli bir güvenilirlik marjı vardır. Sınıfın büyüklüğü, zorunlu veya alan seçmeli dersleri, seçmeli ve çekirdek dersler, ve aynı zamanda konusal içeriğin kendine özgü doğası gibi çok sayıda nedenler iyi öğretimi yapılan veya daha az iyi öğretimi yapılan dersler ile ilgili öğrenci değerlendirmelerinin geniş bir alana yayılmasına neden olur. Bununla birlikte, öğrenci yorumlarına yönelik olan duyarlılık, meslektaşlardan danışmanlık istenmesi veya hatta ders sırasında gözlem yapmalarının istenmesi ve samimi öz değerlendirmeler öğretimi iyileştirmek için olası yöntemlerdir. Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) aynı zamanda önemli kaynaklar sağlamakta ve öğretim üyelerine öz değerlendirmeleri ve öğretimlerini iyileştirmeleri için yardımcı olmaktadır.

Öğrenci aktivitelerine katılmak, öğrenci kulüplerinde danışman olarak hizmet etmek, vb., öğrencilerin kişisel gelişimini sağlamada ve Üniversite’nin geniş şekilde tanımlanmış eğitimsel misyonuna katkıda bulunmada önemlidir. Benzeri şekilde, müfredatta veya program geliştirmede liderlik yapmak, öğretim deneyimlerinin paylaşılması, vb., Üniversite’ye çok önemli katkılar olarak sayılırlar.