Bu bölüm araştırma ve/veya öğretim yükümlülüğü bulunan tam zamanlı öğretim üyeleri, okutmanlar ve öğretim Görevililerine uygulanabilir olan tam zamanlı öğretim üyeleri yıllık değerlendirmesi için olan genel prosedür ve zaman çizelgesini açıklamaktadır.

ELC Okutmanları Ek 10‘da verilmiş olan ELC Öz Değerlendirme formunu kullanırlar.

Yıllık Aktiviteler Formu bir önceki akademik yıl dönemini (1 Eylül’den 31 Ağustos’a kadar) kapsar; bununla birlikte, öğretim üyelerinin Şubat ayında yeni akademik yıl sistemde görünür görünmez formu güncellemeleri önemle tavsiye olunur. Bu form aynı zamanda öğretim üyelerinin bir önceki akademik yıl dahilindeki performanslarının bir öz değerlendirilmesini, ve mevcut akademik yıldaki projelerini de sundukları bir bölüm içerir.

Prosedür aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

 • Öğretim üyesi web tabanlı formu doldurur ve Eylül 1 itibarıyla bunu sunar. Dekan/Direktör, öğretim üyesine kendi değerlendirmesi ile ilgili bilgiyi Kasım ayının ikinci haftası başında kendisine bildirir. Bu değerlendirme başarıların tanınması ile ilgili bir araçtır, ve aynı derecede önemli olarak, öğretim üyesinin odaklanabileceği iyileşme alanları ve yollarının belirlenmesine izin vermesi nedeniyle mesleki gelişimi için de bir araçtır.
 • Dekanın/Direktörün değerlendirmesinin yanında bir mektup da bulunur, bu mektup dahilinde öğretim üyesinin bir görüş farklılığının olması halinde Kasım ayının üçüncü haftasına kadar cevap vermek üzere bir mühlet bulunduğunu belirtir. Dekan/Direktör tarafından ifade edilenden daha farklı şekilde düşünen öğretim üyesi aynı zamanda bir toplantı talep edebilir ve hem sözlü hem de yazılı olarak kendi farklılıklarını sunabilir. Dekan/Direktör de aynı zamanda performansı, performans iyileştirme yöntemlerini, tanıma ve ödüllendirmeleri görüşmek üzere kendi takdirine bağlı olarak birebir toplantı talep edebilir. Dekan/Direktör ile görüştüğü halde anlaşmazlığın devam ettiğini düşünen öğretim üyesi, Dekan/Direktör tarafından verilen yıllık performans değerlendirmesine Performans Değerlendirmesine İtiraz Süreci’ni izleyerek itiraz edebilir.
 • Dekan/Direktör kendi nihai değerlendirmesini Aralık ayının ilk haftası dahilinde Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısına (VPAA) sunar.
 • VPAA kendi tavsiyesini sunar, buna Dekanın/Direktör’ün değerlendirmesini ve kendi yorumlarını da dahil eder ve ilgili tavsiyeyi Aralık sonuna kadar Rektöre sunar.
 • Rektör, eğer gerekli görülürse, Dekan/Direktör ile istişare içinde olarak, Ocak ayının ikinci haftasında nihai kararını verir ve nihai performans değerlendirmesi ile ilgili olarak öğretim üyesine yazılı olarak bilgi verilir.
 • Dekan/Direktör nihai performans değerlendirmesini görüşmek üzere kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir anda öğretim üyesine talepte bulunabilir; öğretim üyesi de bu tür bir görüşme için bir toplantı talep edebilir.

Yukarıda açıklanmış olan zaman takvimi aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Eylül 1 : Öğretim üyesi yıllık raporunu sunar;
 • Kasımın ikinci haftası: Dekan/Direktör kendi değerlendirmesini öğretim üyesine sunar;
 • Kasımın üçüncü haftası: Öğretim üyesi kendi görüşlerini Dekana/Direktöre sunar;
 • Aralık ayının ilk haftası: Dekan/Direktör kendi nihai değerlendirmesini VPAA’ya sunar;
 • Aralık ayının dördüncü haftası: VPAA kendi tavsiyesini Rektör’e sunar;
 • Ocak ayının ikinci haftası: Rektör değerlendirme kararlarını kesinleştirir.

Farklı uzmanlaşmalarda (Akademik & Araştırma Öğretim Üyeleri (Öğretim Kadrosu), Tam Zamanlı Okutmanlar veya Öğretim Görevlileri ve Tam Zamanlı Araştırmacılar) tam zamanlı öğretim üyelerinin yıllık değerlendirmesi üniversitenin beklentilerine bağlı olarak değişir.

Akademik ve Araştırma Öğretim Üyelerinin (Öğretim Kadrosu) yıllık değerlendirmesi öğretim etkililiğine, araştırmaya, bilimsel aktiviteye, ve üniversite ve mesleki hizmete dayalıdır.

Tam Zamanlı Okutmanların yıllık değerlendirmesi öğretim etkililiğine ve üniversite ve mesleki hizmete dayalıdır. Tam Zamanlı Okutmanlar ve Öğretim Görevlileri Yıllık Değerlendirme formunun araştırma aktiviteleri ile ilgili kısmını doldurmak zorunda değildirler. Tam Zamanlı Okutmanların ve Öğretim Görevlilerinin sözleşmeleri ayrıca araştırmayı da içeriyorsa, bu kişiler Yıllık Değerlendirme formunun araştırma aktiviteleri ile ilgili kısımlarını da doldurmalıdırlar ve onların yıllık değerlendirmesi ayrıca o yıl boyunca olan araştırma aktiviteleri ile ilgili uygun bir ağırlığa sahip olarak araştırma performansını da içerecektir.

Tam Zamanlı Araştırmacıların yıllık değerlendirmesi araştırma ve bilimsel aktiviteye, ve üniversite ve mesleki hizmete dayalıdır. Tam Zamanlı Araştırmacılar Yıllık Değerlendirme formunun öğretim aktiviteleri ile ilgili kısmını doldurmak zorunda değildirler. Tam Zamanlı Araştırmacıların sözleşmeleri ayrıca öğretimi de içeriyorsa, bu kişiler Yıllık Değerlendirme formunun öğretim aktiviteleri ile ilgili kısımlarını da doldurmalıdırlar ve onların yıllık değerlendirmesi ayrıca o yıl boyunca olan öğretim sorumluluğu ile ilgili uygun bir ağırlığa sahip olarak öğretim etkililiğini de içerecektir.

Öğretim üyelerinin yıllık değerlendirmesi aşağıdaki kalitatif tanımlayıcılardan bir tanesi ile sonuçlanır: “Olağanüstü”, “Beklenen Üstü”, “Bekleneni Başarı ile Gerçekleştirmiştir”, “Beklenen Altı”, “Bekleneni Karşılamamıştır”.

“Bekleneni Başarı ile Gerçekleştirmiştir” kalitatif tanımlayıcısı, o öğretim üyesinin performansının belirli bir akademik yıl dahilinde beklentileri karşıladığı şeklinde yorumlanmalıdır. Öğretim kadrosu üyelerinden beklenti yüksek tesirli yayınlar ortaya çıkaran araştırmalar yapmaları, başarılı öğretim ve hizmet sunmalarıdır.

Atanmalarının ilk yılında olan öğretim üyeleri ve ücretli veya ücretsiz izinde olan öğretim üyeleri değerlendirilmezler, ve “Değerlendirme Yapılmadı” tanımlayıcısı ile belirtilen bir performans alırlar, ancak onların maaş ayarlaması “Bekleneni Başarı ile Gerçekleştirmiştir” değerlendirmesine dayalı olarak yapılır.

Sabatik izinde olan öğretim üyeleri sadece kendi Dekanlarının tavsiyesi üzerinde araştırma performanslarına dayalı olarak değerlendirilebilirler.

Üç yıldan daha az sözleşmeleri bulunan öğretim üyeleri sadece sözleşme sürelerinin sonunda yenileme amacıyla değerlendirilirler. Bu kişilerin yıllık maaş ayarlamaları da ayrıca “Bekleneni Başarı ile Gerçekleştirmiştir” durumuna dayalı olur, diğer yandan performansları ile ilgili olarak “Değerlendirme Yapılmadı” ibaresi bulunur.

Tavsiye olunan yıllık değerlendirme sonuçları için lütfen Ek 13‘deki performans matrisine bakınız.