Artan derecede kompleks bir toplumda faaliyet gösteren modern bir araştırma üniversitesinde, bağlılık ve çıkar uyuşmazlıkları yaygındır ve hemen hemen önlenemez niteliktedir. Bu nedenle bu konular, öğretim üyesi rehberinde ayrı bir başlıkta ele alınmayı hak etmektedir.

Memurlarına, personeline ve kendi adına hareket eden diğer kişilere ek olarak öğretim üyelerinin de etik, hukuki, maddi veya diğer nitelikte çıkar uyuşmazlıklarını önleme ile ilgili yükümlü olmaları ve kendi faaliyetlerinin ve çıkarlarının kurum nezdindeki yükümlülükleri ile uyuşmazlık göstermemesi veya kurumun esenliğini tehlikeye atmamasını sağlamaları Koç Üniversitesi’nin politikasıdır. Koç Üniversitesi öğretim üyelerinin kendi birincil mesleki mensubiyetleri Koç Üniversitesi’ne yöneliktir, ve kendilerinin zaman ve entelektüel enerjilerinin birincil olarak adanacağı yer kurumun eğitim, araştırma, ve bilim programları olmalıdır. Bu nedenle, bu politikanın amacı potansiyel çıkar ve bağlılık uyuşmazlıkları konusunda öğretim üyelerinin, personelin ve öğrencilerin farkındalığını arttırmak ve bu tür uyuşmazlıkların önlenebileceği veya uygun şekilde yönetilebileceği prosedürler oluşturmaktır.

Etkin şekilde idareyi ve bu politikaya uyulmasını sağlamak için, öğretim üyelerinin ve akademik araştırma personelinin bu politikanın ruhunu tam olarak anlamak için belgeyi bütünüyle okumaları ısrarla tavsiye olunur, ve ayrıca bu kişiler bu politika hakkında bilgiye sahip olduklarını gösteren ve uyuşmazlıklara neden olabilecek olan maddi çıkarları dahil olmak üzere dış aktivitelerini ve çıkarlarını beyan eden kısa bir beyanı da yıllık olarak sunmalıdırlar.

Netlik olması amacıyla ve gelecekteki yanlış anlamaların ortadan kaldırılması için, Üniversite ve idaresi tarafından anlaşılan bağlılık ve çıkar uyuşmazlıkları tanımları şu şekildedir:

Bağlılık Uyuşmazlığı: Bağlılık uyuşmazlıkları genellikle zaman ayırma sorunlarını içerir. Öğretim üyesinin Üniversite sorumluluklarını dış aktiviteler -örneğin danışmanlık, kamu hizmeti veya hayır işleri- ile dengelemeye girişmesi zaman ve enerji ayırma ile ilgili uyuşmazlıklara neden olabilir. Bir kişinin dış danışmanlık aktiviteleri izin verilen sınırları (normalde hafta bir gündür) aştığında, veya tam zamanlı bir öğretim üyesinin birincil mesleki sadakati Koç Üniversitesi’ne yönelik olmadığında, bir bağlılık uyuşmazlığı var demektir.

Çıkar Uyuşmazlığı: Bir bireyin özel çıkarları ve Üniversiteye yönelik mesleki yükümlülükleri arasında bir ayrılık söz konusu olduğunda bir çıkar uyuşmazlığı meydana gelir, şöyle ki bağımsız bir gözlemci bireyin mesleki eylemleri veya kararlarının kişisel kazanç, maddi kazanç veya başka türlü mülahazalar tarafından belirlendiği veya belirlenebileceğini makul şekilde sorgulayabilir. Çıkar uyuşmazlıkları bir bireyin Üniversite dışındaki dünya ile meşguliyet içine girmesinden doğal olarak ortaya çıkabilir, ve tek başına bir çıkar uyuşmazlığının mevcut olması illaki herhangi bir kişinin bir kabahati olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, çıkar uyuşmazlıkları ortaya çıktığında bunların kabul edilmesi, beyan edilmesi, ortadan kaldırılması veya uygun şekilde yönetilmesi gereklidir.