a) Öğretim Kadrosu için Performans Matrisi

 

ÖĞRETİM
Olağanüstü Beklenen Üstü Bekleneni Başarı ile Gerçekleştirmiştir Beklenen Altı Bekleneni Karşılamamıştır
ARAŞTIRMA Olağanüstü O O veya BÜ BÜ veya BBG BBG veya BAlt BAlt veya BK
Beklenen Üstü O veya BÜ BÜ veya BBG BBG veya BAlt BAlt veya BK
Bekleneni Başarı ile Gerçekleştirmiştir BÜ veya BBG BÜ veya BBG BBG BBG veya BAlt BAlt veya BK
Beklenen Altı BBG veya BAlt BBG veya BAlt BBG veya BAlt BAlt BAlt veya BK
Bekleneni Karşılamamıştır BAlt veya BK BAlt veya BK BAlt veya BK BAlt veya BK BK

b) Tam Zamanlı Okutmanlar ve Öğretim Görevlileri için Performans Matrisi

 

ÖĞRETİM
Olağanüstü Beklenen Üstü Bekleneni Başarı ile Gerçekleştirmiştir Beklenen Altı Bekleneni Karşılamamıştır
ARAŞTIRMA Olağanüstü O O veya BÜ BÜ veya BBG BAlt veya BK
Beklenen Üstü O veya BÜ BÜ veya BBG BBG BAlt veya BK
Bekleneni Başarı ile Gerçekleştirmiştir BÜ veya BBG BBG BBG BBG veya BAlt BAlt veya BK
Beklenen Altı BAlt BAlt BAlt BAlt BAlt veya BK
Bekleneni Karşılamamıştır BK BK BK BK BK

c) Araştırmacılar için Performans Matrisi

 

ÖĞRETİM
Olağanüstü Beklenen Üstü Bekleneni Başarı ile  Gerçekleştirmiştir Beklenen Altı Bekleneni Karşılamamıştır
ARAŞTIRMA Olağanüstü O O veya BÜ BÜ veya BBG BBG veya BAlt
Beklenen Üstü BÜ veya BBG BBG BBG veya BAlt
Bekleneni Başarı ile  Gerçekleştirmiştir BBG BBG BBG BBG veya BAlt BAlt veya BK
Beklenen Altında BAlt BAlt BAlt BAlt BAlt veya BK
Bekleneni Karşılamamıştır BK BK BK BK BK

O: Olağanüstü
BÜ: Beklenen Üstü
BBG: Bekleneni Başarı ile Gerçekleştirmiştir
BAlt: Beklenen Altı
BK: Bekleneni Karşılamamıştır

 

Yıllık değerlendirmeye ilişkin performans matrisi, zaman takvimleri ve rehber ilkeler sadece tavsiye niteliğindedir ve gerektiğinde değişikliklere ve uyarlamalara tabi olabilir.