Değişim programı, öğrencilerin uluslararası ikili anlaşmalar veya Erasmus+ ve benzeri programlar kapsamında anlaşmalı bir üniversitede veya kurumda ders almasını, araştırma/staj yapmasını sağlayan programdır. Değişim programları okulumuzun Uluslararası Programlar Ofisi (OIP) tarafından yürütülmektedir. OIP, KU öğrencilerine kış ve yaz dönem aralarında kısa dönemli yurt dışı eğitim program alternatifleri de sunmaktadır.