1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 15 Eylül 1998 tarihli 98.35.2543 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına uygun olarak bir devlet üniversitesinin akademik personeli geçici olarak Koç Üniversitesi’nde çalışmak üzere atanabilir. Bu durumda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortası yapılmayacaktır, ve atanmış olan okutmanlara ödenecek olan ek ders ücretleri herhangi bir sigorta primi kesintisi olmadan ve sadece damga vergisi kesintisi ile yapılacaktır.

2. Koç Üniversitesi’ne atanmış olan özel üniversite akademik personeli için SGK sigortası Koç Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

3. Koç Üniversitesi’nin bir parçası olan bir akademik personel öğretim üyesi geçici bir atama ile bir devlet veya özel üniversitesinde öğretim verebilir. Bu amaçla, Rektör’ün onayı ile yazılı bir belge hazırlanacaktır.