Her bir Fakülte ve Enstitü için ilgili Akademik Kurul, öğretim faaliyetlerinin organizasyonu ve eğitim derecelerinin verilmesi ile ilgili kararları veren akademik organdır.

Akademik Kurulun başkanlığını Dekan/Direktör yapar ve öğretim üyeleri arasında seçilmiş olan üyeleri içinde bulundurur.

Akademik Kurul yaklaşık olarak ayda bir kez toplanır. Kurulun üç ana hakkı vardır: Üniversite Akademik Kurulu’na tavsiyede bulunma, onaylama ve teklifte bulunma.

Bu toplantılar sırasında öğretim fakülte mali durumu, eğitim ve sınav yönetmelikleri, öğretim üyelerinin uluslararasılaştırılması, çeşitlilik, personel politikaları, tesisler ve benzeri gibi birçok konu tartışılır.

Benzeri şekilde ilgili Yönetim Kurulu’nun başkanlığını Dekan/Direktör yapar ve öğretim üyeleri arasında seçilmiş olan üyeleri içinde bulundurur. Kurul öğrenci başvurularını, öğrenci ders transferleri ve öğrenici dilekçelerini görüşmek üzere yaklaşık olarak ayda bir kez toplanır.