Sabatik izin dönüşü sonrasında, öğretim üyesi izin sırasında yaptığı çalışmaları ve seyahati hakkında yazılı bir rapor sunmalıdır. Bununla ilgili hatırlatma ilgili Dekanlık ofisi tarafından öğretim üyesine gönderilir. İlgili sunum bir sonraki akademik dönemin başlangıcından itibaren 60 hizmet günü içinde normal kanallardan (dekan/direktör) Fakültenin Dekanına yapılır.

Rapor izin sırasında gerçekleştirilen faaliyetleri açık şekilde içermeli ve sabatik izninin öğretim üyesinin araştırma potansiyelini ve Üniversite için yarattığı değeri nasıl iyileştirdiğini açıklamalıdır.

Rapora ve eğer varsa somut çıktılara dayalı olarak iznin değerlendirilmesi, öğretim üyesinin ilk yıllık değerlendirmesi sırasında Dekan tarafından gerçekleştirilir, ve normal prosedür izlenerek değerlendirmeler öğretim üyesi ve VPAA ile paylaşılır.