Koç Üniversitesi 60 ülkede 290’dan fazla üniversite ile ortaklık anlaşmalarına sahiptir. Bu anlaşmaların çoğu aynı zamanda öğretim üyesi değişim programlarını da içerir. Koç Üniversitesi akademik personeli bir öğretim dönemini yurt dışında eğitim alma veya işbaşı gözlemi ile geçirme fırsatına sahiptir. Uluslararası Programlar Ofisi (OIP) (outgoing@ku.edu.tr) bu programlar ile ilgili sorulara cevap verebilir.

Bu programlara katılma ile ilgilenen öğretim üyeleri, olası ziyaretlerini kendi Dekanları ile önce görüşmeleri ve onaylarını almaları ve daha sonrasında başvuru süreci için OIP ile temas kurmaları gerekmektedir. Başvuru duyuruları OIP tarafından KU Daily’de yapılır. Öğretim Üyelerinin aynı zamanda OIP web sitesinde Başvuru & Seçim Takvimini kontrol etmeleri tavsiye olunur.

III.3.4.1. ERASMUS+ ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİMİ:

 • Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği (STA)
  Erasmus+ üniversite akademik personelinin ders verme hareketliliğinin öngörülmüş olduğu ikili anlaşmalar ile partner üniversitelerde öğretim dönemlerini geçirmelerine izin verir. Öğretim dönemleri haftada (5 gün) minimum 8 ders saati olması şartıyla 2 gün – 2 aylık arası bir süreye sahip olabilirler. Erasmus+ hibesi seyahat ve geçim maliyetlerini karşılar.
 • Personel Eğitim Alma Hareketliliği (STT)
  Bir Erasmus Üniversite Beyannamesine (EUC) sahip olan bir üniversitenin akademik personeli aynı zamanda bir Erasmus partner üniversitesinde veya ticari bir işletmede personel eğitim alma hareketliliğinden (STT) faydalanabilir. Öğretim üyesi bir işletmede, başka bir üniversitede veya daha başka bir yüksek öğrenim kurumunda (HEI) STT gerçekleştirebilir. Yurt dışında kalmaları sırasında, kendileri bir eğitim alabilirler veya bir işletmede gözlem faaliyetine katılabilirler. STT değişimleri iki günden iki aya kadar devam edebilir ve verilen Erasmus+ hibeler seyahat ve geçim giderlerini kapsar.
 • Erasmus Hibesi
  Toplam hibe miktarı ev sahibi ülke için olan günlük hibe tutarı ve toplam hareketlilik gün sayısı temel alınarak hesaplanır. Program aynı zamanda Türkiye ve ev sahibi ülke arasında hesaplanan mesafeyi temel alan Seyahat Hibesini de sağlar. Detaylı bilgiler OIP web sitesinde bulunabilir.

III.3.4.2. ERASMUS+ DÜNYA ÇAPINDA ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİMİ:

Erasmus+ Avrupa ötesine de geçmekte ve dünyanın diğer kısımlarına gidilecek ve bu kısımlardan gelecek hareketliliği de kapsamaktadır (33 Program ve 84 Partner Ülke arasında). Program Ülkeleri, Erasmus+ programına tam olarak katılan ülkelerdir ve Türkiye bu 33 Program Ülkesinden bir tanesidir. Partner Ülkeler, Avrupa Birliği dışında dünyanın geri kalanını kapsar.

Erasmus+ Worldwide/ICM programı bir Partner Ülkede değişim programına katılım şansı sunmaktadır. Koç Üniversitesi her yıl Partner Ülkelerdeki belirli kurumlar nezdinde hareketlilik fonlaması için başvuruda bulunur. Koç Üniversitesine Erasmus+ ICM fonlaması verildiğinde, ülkelerin ve partner kurumların listesi Üniversite camiasına duyurulur ve tanıtılır. Erasmus+ Worlwide/ICM ülkeleri ve partnerleri her yıl değişebilir. Bu nedenle, aynı kurumlar her akademik yılda hareketlilik için mevcut olmayabilir.

 • Öğretim Hareketliliği
  Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Erasmus+ Worldwide şeması aynı zamanda uluslararası kurumlarda öğretim için destek sağlar. Öğretim seçenekleri dersler, seminerler ve eğitim oturumlarıdır. Minimum öğretim saati haftada 8 saattir, ve minimum kalış süresi 5 gündür.
 • Eğitim Alma Hareketliliği
  Bu aktivite, partner yükseköğretim kurumu nezdinde veya yurt dışında başka bir ilgili organizasyon nezdinde olmak üzere yurt dışında eğitim alma faaliyetleri (konferanslar hariç) ve işbaşı gözlemleri/izlemeleri dönemleri/eğitim almaları yoluyla yüksek öğrenim kurumu akademik veya idari personelin mesleki gelişimini destekler. Eğitim alma hareketliliği için minimum kalış süresi 5 gündür.
 • Erasmus+ Worldwide Hibesi
  Erasmus+ Worldwide/ICM değişim partnerleri için 14 güne kadar olan hareketlilik aktiviteleri için günlük hibe tutarı 180 €’dur. Program aynı zamanda Türkiye ve ev sahibi ülke arasında mesafe temel alınarak Seyahat Hibesini de sağlar. Detaylı bilgiler OIP web sitesinde bulunabilir.

III.3.4.3. İSVİÇRE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

9 Şubat 2014 tarihli federal oylamanın neticesinde, Erasmus+ programına katılım ile ilgili olarak İsviçre ve AB arasındaki görüşmeler askıya alınmıştır. İsviçre yüksek öğrenim kurumları bu nedenle şimdilik Erasmus+’a katılamamaktadırlar. Bununla birlikte, okutmanlar ve yüksek öğrenim personeli ikili değişim anlaşmaları ile sağlanan yeni “İsviçre-Avrupa Hareketlilik Programı” çerçevesinde İsviçre’deki bir partner Üniversitede bir öğretim veya yurt dışında eğitim alma dönemini gerçekleştirebileceklerdir. Hibeler İsviçreli partner kurumlar tarafından ödenecektir. Daha fazla bilgi OIP web sitesinde bulunabilir.