Koç Üniversitesi kadın öğretim üyelerinin hamilelik ve annelik durumlarında 4857 sayılı İş Kanununa ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 16. maddesi hükümlerine tam olarak uymaktadır.

İhbar ve Ödeme: Hamile bir öğretim üyesi hamileliğini ve izninin beklenen zamanlamasını uygun bir zamanda Dekana bildirmelidir, bu şekilde kendi yokluğunda Dekana Fakültedeki derslerin ve diğer programların planlanmasında yardımcı olmalıdır. Dekanlık Ofisi öğretim üyesinin annelik izni sırasındaki yedekleme planı hakkında VPAA ve İK ofislerine haber vermelidir.

Yukarıda belirtilen yasalara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olduğu şekliyle, öğretim üyesi annelik iznindeyken SGK’dan bir iş göremezlik ödeneği alabilecektir. Doğumdan önce ve sonrasında iş göremezlik raporlarının alınması halinde, Koç Üniversitesi akademik personele maaşlarını ödemeye devam edecektir.

Annelik İzninin Süresi: Bir kadın çalışan İş Kanununun 74. maddesine göre doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere her birisi 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta izin alma hakkına sahiptir. Çalışanın tek bir kerede birden fazla çocuk doğurması halinde, doğum öncesi izne 2 hafta eklenir, bu da toplam annelik iznini 18 haftaya çıkartır. Annelik izninin başlangıç ve bitiş tarihleri bir Devlet Hastanesi ya da SGK tarafından onaylı bir özel sağlık kurumu tarafından yazılı bir rapor ile belirlenir.

Genelde, bir gebelik 40 hafta sürer ve bu nedenle doğumdan önceki 8 hafta gebeliğin 32. haftasına tekabül eder. Bir Devlet Hastanesinden veya SGK tarafından onaylı bir özel sağlık kurumundan çalışabileceği ile ilgili bir doktor raporu alması halinde öğretim üyesi doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmaya devam edebilir.

Eğer anne kendi annelik iznini uzatmak isterse, en fazla 6 ay süre ile ücretsiz izin alma hakkına sahiptir, bu annenin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasına dahil edilmeyecektir.
Annelik iznini kullandıktan sonra, kadın Öğretim Üyesinin sözleşmesi otomatik olarak bir yıl için uzatılır. Bu süre Öğretim Üyesinin mevcut sözleşmesinin bitim tarihine eklenir.

Emzirme Hakkı: Annelik izninden sonra, anne, bebek bir yaşına gelene kadar, öğle yemeğinden önce ve sonra her birisi 45 dakikalık süre ile olmak üzere çocuğu emzirme ve bakma hakkına sahiptir. Eğer öğretim üyesi isterse ve Dekanı onaylarsa, bu emzirme hakkını çalışma haftasının başlangıcında veya sonunda kullanabilir. Bununla birlikte, bu hak diğer haftalar taşınamaz veya tatil zamanları ile birleştirilemez. Öğretim üyesi ve Dekan tarafından anlaşmaya varılmış olan emzirme zaman programı Dekanlık Ofisi tarafından İK Ofisine rapor edilmelidir.