Akademik programlar hakkındaki kararlar nedeniyle olumsuz şekilde etkilendiğine inanan bir öğretim üyesi ilgili Dekan veya Direktöre bir dilekçe yazmalıdır.

Eğer şikayet Dekanlık Ofisi veya Direktörlük ile ilgili ise, ilgili dilekçe Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısına yönelik olmalıdır. Eğer şikayet Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı ile ilgili ise, ilgili dilekçe Rektöre yönelik olmalıdır.

Dilekçe olayı detaylı olarak açıklamalı, kanıt sunmalı ve bunu destekleyecek olan bütün ilgili belgeler paylaşılmalıdır. Dilekçe aynı zamanda, eğer varsa, konusu çözmeye yönelik olarak yapılmış olan her türlü önceki girişimi de açıklamalıdır.

Dilekçeyi alan ofisin otuz gün içinde her iki tarafa yazılı bir rapor vermesi gereklidir.

Öğretim üyesi konuyu daha yüksek bir Ofise taşıyarak karara itiraz edebilir. Rektörün kararı nihai karar olarak sayılır.