Yıllık performans değerlendirmelerine itiraz ilk olarak ilgili Dekana yapılır. Dekana yapılan itiraz, sonucu değiştirmez ise öğretim üyesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı’na (VPAA) itirazını iletebilir. VPAA, öğretim üyelerinin değerlendirmelerinin üzerinden geçerken gelen itirazı da göz önüne alarak değerlendirmesini yapar.

Nihai değerlendirme, Rektör, Dekan ve İK Direktörü’nün olduğu toplantıda yapılır. Bu toplantıda hem Dekanın hem VPAA’in değerlendirmeleri görüşülür ve nihai kararı Rektör verir.

Bu toplantı sonucunda çıkan nihai karara bir itiraz oluşursa, itiraz Rektöre iletilebilir.