Bu programlar, Koç Üniversitesi’nde akademideki ilk dönemlerinde olan genç bilim insanlarından öncelikle Doçentlik rütbesine sahip olan ve üstün araştırma performansı gösteren öğretim üyeleri için amaçlanmaktadır. Normalde bu izin Koç Üniversitesi öğretim üyesinin atanmasının ilk yılı veya son yılında alınamaz ve bir dönemi aşamaz. Son ataması yapılmış olan öğretim üyeleri araştırma iznine hak kazanamazlar.