Tam zamanlı Üniversite ataması olan bütün öğretim üyeleri; idari pozisyonlarda bulunan bütün öğretim üyeleri; ve araştırma tasarımı, gerçekleştirilmesi veya raporlanması ile sorumlu olan bütün öğretim üyesi olan ve olmayan personel (“araştırma ile uğraşıyor” olmak) yıllık olarak bir çıkar uyuşmazlığı/bağlılık uyuşmazlığı raporu sunma ve bunun dahilinde kendilerinin dış aktivitelerini ve önemli maddi çıkarlarını açıklama ile yükümlüdürler. Araştırma ile uğraşan öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğretim üyesi olmayan personel yıllık rapor formlarını Dekanlarına sunmalıdırlar. Dekan daha sonrasında bunları gözden geçirir ve bu formları VPRD Ofisine gönderir. İlgili bireyin Dekan veya bir Direktör olması halinde, söz konusu açıklamalar doğrudan VPRD Ofisine sunulur.

Rektör tarafından atanmış olan belirli kıdemli, öğretim üyesi olmayan idarecilerin de dış aktiviteleri ve maddi çıkarları ile ilgili olarak yıllık raporlar sunmaları gereklidir. Bu raporlar Kıdemli İdareciler için Çıkar Uyuşmazlığı Açıklama Formu üzerinden hazırlanmalı ve Rektörlük Ofisine sunulmalıdırlar. İlgili form, bu formu sunma yükümlülüğü olan idarecilere temin edilir.